Skutki picia alkoholu

Wątroba potrafi przetwarzać duże ilości alkoholu, potrzebuje jednak na to czasu. Jeśli ktoś wypije naraz zbyt wiele, może nawet umrzeć. Dawką śmiertelną może okazać się 400 ml etanolu, czyli ilość zawarta w litrze wódki. Normalna wątroba przetwarza 12 ml (10 g) alkoholu w ciągu godziny. Jest to ilość alkoholu zawarta w szklance 12% wina, półlitrowym kuflu 4% piwa lub w kieliszku wódki. Podane ilości są bardzo przybliżone, gdyż procentowa zawartość alkoholu w winie, piwie i wódce może się bardzo różnić. Często używa się umownych jednostek odniesienia, najczęściej definiowanych jako ilość napoju alkoholowego odpowiadająca 10 g czystego etanolu. Nie jest to dokładna jednostka, a jedynie wskazówka, gdyż ilość ta potrafi się wahać nawet wśród napojów tego samego typu.

Skutki picia alkoholu przedstawia tabela. Nie uwzględnia ona wszystkich czynników mających wpływ na zachowanie człowieka pod wpływem alkoholu, gdyż zależy to od wagi osobnika, stanu wątroby i od tego, czy alkohol przyjmowany jest wraz z posiłkiem.

W trakcie picia alkohol jest wchłaniany już z chwilą jego pojawienia się w ustach. Największa absorpcja następuje jednak w żołądku i jelicie. 10% spożytego alkoholu jest wydalane bez trawienia. Dzieje się to podczas oddychania, pocenia się i oddawania moczu. Pozostałe 90% przetwarza wątroba. Substancjami, które wywierają największy wpływ na organizm podczas picia, są sam alkohol oraz aldehyd octowy. Oddziałują one na nasze organy w różny sposób.

Efekty działania alkoholu

Mózg i ośrodkowy układ nerwowy

Alkohol sprawia, że czujemy się szczęśliwsi, łatwiej nawiązujemy kontakty z ludźmi, mamy mniejsze zahamowania podczas wyrażania swoich myśli. Ujmując rzecz naukowo, alkohol należy do depresantów, co nie oznacza jednak, że wpędza w depresję. Oznacza tylko, że spowalnia aktywność ośrodkowego układu nerwowego, tak że informacje wędrują dłużej wzdłuż włókien nerwowych. Stajemy się bardziej odprężeni i zbyt pewni swoich możliwości, przy czym zdolność reakcji jest obniżona, a mowa staje się bardziej poplątana. Dzieje się tak dlatego, że alkohol wypiera cząsteczki wody otaczające komórki nerwowe, to zaś z kolei wpływa na ruch naładowanych elektrycznie atomów odpowiedzialnych za przekazywanie informacji wzdłuż włókna nerwowego. Alkohol spowalnia również ruch cząsteczek – przekaźników chemicznych – przenoszących informację między komórkami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *