Alkohol przemysłowy (etanol)

Alkohol przemysłowy (etanol)

Alkohol (etanol) jest nierozerwalnie związany z konfliktem interesów różnych grup społecznych. Dla niektórych alkohol jest produktem przetwórstwa rolnego i z tego względu uważają, że zasługuje na specjalne traktowanie. Inni wytwarzają go, gdyż jest im potrzebny jako surowiec chemiczny, i sądzą, że jego traktowanie nie powinno się niczym różnić od podejścia do innych chemikaliów przemysłowych. Konflikt ten prowadzi do problemów natury politycznej, dotyczących priorytetów i cen. Pewnego dnia może się jednak okazać, że dostępny będzie jedynie alkohol pochodzenia fermentacyjnego. Pochodzi on z odnawialnych źródeł i jest „przyjazny dla środowiska naturalnego”. Niestety, koszt jego uzyskania jest wyższy niż z syntezy chemicznej w fabryce. Niezależnie jednak od metody produkcji, alkohol zawsze jest tym samym związkiem chemicznym.

Alkohol przemysłowy uzyskuje się w reakcji wody z etylenem. Dla właściwego przebiegu procesu potrzebna jest temperatura 300°C i ciśnienie sześć-dziesięciokrotnie wyższe od atmosferycznego oraz obecność katalizatora -kwasu fosforowego. Współczynnik konwersji etylenu w etanol jest niewielki, zaledwie 5%. Z tego względu wyprodukowany alkohol przez cały czas usuwa się, a pozostałą mieszaninę poddaje dalszej reakcji.

Alkohol był w swoim czasie jednym z ważniejszych surowców przemysłu chemicznego. Uzyskiwano z niego aldehyd octowy, z którego z kolei wytwarzano kwas octowy i bezwodnik octowy. Substancje te były stosowane do produkcji farb, włókien, celofanu, aspiryny. Niezbędny do uzyskiwania tych produktów bezwodnik octowy można obecnie wytworzyć znacznie bardziej efektywnie, niż przez utlenianie etanolu. Sam etanol znajduje jeszcze zastosowanie w przemyśle jako rozpuszczalnik. Jak widzieliśmy w rozdziale 1, wykorzystuje się go do przygotowywania perfum. Znajduje również zastosowanie w produkcji aromatów spożywczych, detergentów i substancji dezynfekujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *